Fizjoterapia MM » Staw łokciowy »

Zespoły uwięźnięcia nerwów na poziomie łokcia

Zespoły uwięźnięcia nerwów na poziomie łokcia


ZESPOŁY UWIĘŹNIĘCIA NERWÓW NA POZIOMIE ŁOKCIA

Uwięźnięcie nerwu łokciowego

U
więźnięcie n. łokciowego na poziomie łokcia ma miejsce w kanale łokciowym. Dolegliwości wynikają z nadmiernej ruchomości, z powodu przeskakiwania przyśrodkowej krawędzi mięśnia trójgłowego. Objawy uzależnione są od siły oraz czasu trwania ucisku. Charakterystyczne pobolewania mają miejsce wzdłuż kości łokciowej, małego palca. Objawy nasilają się podczas zginania łokcia. Może wystąpić jako powikłanie na skutek złamania.

Rozpoznanie

 • parestezje w obrębie unerwienia nerwu łokciowego
 • zmniejszenie siły uchwytu i trzymania
 • brak siły w utrzymaniu kartki papieru między kciukiem a palcem wskazującym- brak przywodzenia kciuka kompensowany przez zgięcie paliczka dalszego kciuka ( objaw Fromenta )
 • występowanie bólu podczas opukiwania okolicy kanału łokciowego ( objaw Tinela )
 • zanik mm. międzykostnych i przestrzeni międzykostnej I. Z powodu porażenia mm. międzykostnych i glistowatych powstaje dłoń szponiasta

Leczenie

 • wizyta u fizjoterapeuty, lekarza naurologa (rehabilitacja, techniki neuromobilizacji, uwolnienia powięzi, poizometrycznej relaksacji, masaż głęboki )
 • leczenie operacyjne w przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego

Rehabilitacja

 • unieruchomienie ręki w przypadku silnych objawów
 • stosowanie okładów z lodu w okolicy łokcia, elektroterapia, masaż wirowy
 • ćwiczenia skupiają się głównie na delikatnych rozciągających ruchach


Top

Uwięźnięcie nerwu pośrodkowego

U
więźnięcie n. pośrodkowego na poziomie łokcia ma najczęściej miejsce w mięśnia nawrotnego obłego. Dlatego często schorzenie to opisywane jest jako ( zespół pronacyjny ). Dolegliwości występują w obrębie środkowej i bliższej części przedramienia, mogą promieniować do kciuka, palca wskazującego i środkowego. Nasilają się przy powtarzających się ruchach podnoszenia. Może wystąpić jako powikłanie na skutek złamania.

Rozpoznanie

 • parestezje w obrębie unerwienia nerwu pośrodkowego
 • pozytywny objaw flaszkowy, wywołany porażeniem odwodziciela kciuka krótkiego
 • pogarszanie się dolegliwości podczas zginania w stawie łokciowych wbrew oporowi ( ucisk przez pasmo ścięgniste odchodzące od bicepsa )
 • pojawianie się bólu w momencie wykonywania pronacji wbrew oporowi
 • brak działania m. przeciwstawiacza kciuka ( przedni zespół międzykostny )

Leczenie

 • wizyta u fizjoterapeuty, lekarza naurologa (rehabilitacja, techniki neuromobilizacji, uwolnienia powięzi, poizometrycznej relaksacji, masaż głęboki )
 • leczenie operacyjne w przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego

Rehabilitacja

 • unieruchomienie ręki w przypadku silnych objawów
 • stosowanie okładów z lodu w okolicy łokcia, elektroterapia, masaż wirowy
 • ćwiczenia skupiają się głównie na delikatnych rozciągających ruchach


Top

Uwięźnięcie nerwu promieniowego

U
więźnięcie n. promieniowego na poziomie łokcia ma najczęściej występuje w momencie przechodzenia tylnej gałęzi międzykostnej pod mięśniem nawrotnikiem w miejscu arkady Frohsego. Tylny nerw międzykostny jest nerwem ruchowym co uwidacznia się poprzez zaburzenia ruchów kciuka, prostowników palców, prostownika nadgarstka łokciowego.

Rozpoznianie

 • możliwe występowanie parestezji na promieniowej stronie przedramienia i dłoni, szczególnie między śródręczem I i II.
 • pojawienie się bólu w czasie prostowania III palca wbrew oporowi przy wyprostowanym łokciu
 • pojawianie się bólu w momencie wykonywania supinacji wbrew oporowi
 • trudności z wyprostowaniem nadgarstka i palców ( ręka opadająca )

Leczenie

 • wizyta u fizjoterapeuty, lekarza naurologa (rehabilitacja, techniki neuromobilizacji, uwolnienia powięzi, poizometrycznej relaksacji, masaż głęboki )
 • leczenie operacyjne w przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego

Rehabilitacja

 • unieruchomienie ręki w przypadku silnych objawów
 • stosowanie okładów z lodu w okolicy łokcia, elektroterapia, masaż wirowy
 • ćwiczenia skupiają się głównie na delikatnych rozciągających ruchach


Top