June 23, 2024
Udostępnij No Comment
 

Strona internetowa www.fizjoterapiaMM.pl ma charakter informacyjno-edukacyjny. Funkcjonuje na zasadzie serwisu tematycznego, służącego poszerzaniu świadomości Użytkowników w zakresie związanym z zagadnieniami fizjoterapii, ortopedii, traumatologii, reumatologii, szeroko rozumianego zdrowia.  

Autorzy strony dołożyli wszelkich starań, aby zamieszczone na niej treści były kompletne i zgodne ze stanem współczesnej medycyny. Jednak nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z treści na niej zawartych. Informacje i artykuły dostępne w ramach Serwisu służą jedynie do celów informacyjnych.

Korzystanie z treści zawartych w serwisie nie może być traktowane jako porada lekarska lub fizjoterapeutyczna. W przypadku występowania wszelkich zdrowotnych problemów konieczny jest bezpośredni kontakt z fizjoterapeutą, lekarzem. Treści uzyskane przez Użytkowników z Serwisu nie stanowią usługi lub czynności składającej się na działalność leczniczą w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności leczniczej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści informacyjnych, a w szczególności za konsekwencje zdrowotne z tego wynikłe.

Żadna informacja zamieszczona na www.fizjoterapiaMM.pl  nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Strona www.fizjoterapiaMM.pl  podaje linki do innych stron www jedynie w celu informacyjnym. Autorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za treści, materiały, filmy lub funkcjonowanie tych stron.

Komunikaty i materiały udostępniane redaktorom strony włączając wszelkie dane, pytania, komentarze lub sugestie nie będą traktowane jako poufne. Autorzy strony nabywają nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.

Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie, w tym drukowanie lub kopiowanie, może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku prywatnego z bezwzględną koniecznością podania źródła materiałów t.j. www.fizjoterapiaMM.pl.

Chcąc korzystać z serwisu www.fizjoterapiaMM.pl należy zaakceptować powyższy regulamin.